Zaproszenie

 

 

Zapraszamy na

 

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

 

 

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością już teraz zapraszam Państwa na II, tym razem Międzynarodowy, Kongres Psychiatrii Sądowej.

 

Ubiegłoroczne zainteresowanie tematyką Kongresu będącą połączeniem naukowych dyscyplin zajmujących się psychiatrią sądową, zmotywowała nas do rozszerzenia formuły o gości zagranicznych, z którymi będziemy mogli podzielić się doświadczeniami i nieustannie realizować przesłanie, by uczyć się od siebie nawzajem.

 

Tak jak w ubiegłym roku zapewniam Państwa, że Kongres Psychiatrii Sądowej to spotkania niepowtarzalne.

Po raz drugi podejmujemy wyzwanie umożliwienia bezpośredniej wymiany poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych – wszystkich, których wiedza jest niezbędna by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym.

  

Serdecznie zapraszamy!

 

 

     

                           

 

 

 
 

 

dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. nadzw.

 

Krzysztof Eichsteadt, dr n. prawn.