DO KONFERENCJI ZOSTAŁO:
853:9:18:00
dni
godzin
minut
sekund
Sesja Posterowa
O Nagrodzie Aureliusza
Wręczenie Nagród Aureliusza

 

Zapraszamy na

 

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej 

 

 

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością już teraz zapraszam Państwa na II, tym razem Międzynarodowy, Kongres Psychiatrii Sądowej.

 

Ubiegłoroczne zainteresowanie tematyką Kongresu będącą połączeniem naukowych dyscyplin zajmujących się psychiatrią sądową, zmotywowała nas do rozszerzenia formuły o gości zagranicznych, z którymi będziemy mogli podzielić się doświadczeniami i nieustannie realizować przesłanie, by uczyć się od siebie nawzajem.

 

Tak jak w ubiegłym roku zapewniam Państwa, że Kongres Psychiatrii Sądowej to spotkania niepowtarzalne.

Po raz drugi podejmujemy wyzwanie umożliwienia bezpośredniej wymiany poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych – wszystkich, których wiedza jest niezbędna by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym.

  

Serdecznie zapraszamy !

 

 

         


dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. nadzw.


dr n. prawn. Krzysztof Eichstedt 


Komitet naukowy


Piotr Gałecki

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

 


Krzysztof Eichstaedt

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym także Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń.


Maria Beisert

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm


Kinga Bobińska

Dr n med. Kinga Bobińska, adiunkt i jednocześnie kierownik Pracowni Orzecznictwa Sądowo-Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i wspołautor ponad 50-ciu publikacji naukowych o tematyce: psychiatria biologiczna, psychiatria sądowa, seksuologia, niepełnosprawność intelektualna. Współautor najnowszego kometarza do UoOZP oraz monografii poświęconej niepełnosprawności intelektualnej.

 

 

 

 

 

 

 

Program

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016

11:00 - 11:05

Rozpoczęcie konferencji

11:05 - 11:15

Indywidualne wystąpienia

11:15 - 11:35

Wykład inauguracyjny

11:35 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:45

Przewodniczący sesji: Józef Gierowski, Piotr Gałecki i Kinga Bobińska

Przyszłość psychiatrii sądowej – optymalny kierunek rozwoju

12:05 - 12:25

Środek zabezpieczający w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym - wątpliwości związane z orzekaniem i wykonaniem

12:25 - 12:45

Obserwacja sądowo - psychiatryczna czy wielokrotne badanie ambulatoryjne

12:45 - 12:55Dyskusja

zobacz więcej

Sobota, 16 kwietnia 2016

09:00 - 9:30

Tajemnica medyczna

09:00 - 09:30

Problemy w leczeniu przestępców przeciwko wolności seksualnej cz. I

09:00 - 09:30

Egzorcyzmy a psychiatria i prawo

09:30 - 10:00

Problemy oddziałów detencyjnych

09:30 - 10:00

Problemy w leczeniu przestępców przeciwko wolności seksualnej cz. II

09:30 - 10:00

Stan detencji w Polsce

10:00 - 10:10

Przerwa kawowa

10:10 - 11:35

Przewodniczący sesji: Anna Młynarska – Sobaczewska i Jane McCarthy

Forensic aspects of Adults with Autism Spectrum Disorders

zobacz więcej
Patronaty

Aktualności

Metodyka pracy biegłego psychiatry i psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nie-letnich oraz wykroczeń to publikacja będąca drugim i znacznie poszerzonym wydaniem Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, przygotowana przede wszystkim dla praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów oraz seksuologów) i sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych korporacji zawodowych.

Komentarz do Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie, jakim cieszyły się poprzednie wydania książki. Omówiono w nim szczegółowo ustawę z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Stanowi ona pierwszy w Polsce akt prawny tak wysokiej rangi, regulujący m.in. prawa pacjentów szpitali psychiatrycznych i domów pomocy społecznej, postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej (za jej zgodą albo bez takiej zgody), instytucję przymusu bezpośredniego, postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w omawianej ustawie, ochronę tajemnicy dotyczącej w szczególności procesu leczenia i ochronę karno-prawną.

Elektrowstrząsy wracają do łask

Chorzy z zaburzeniami psychicznymi mogą być leczeni elektrowstrząsami „ze wskazań życiowych". Taki zapis jest w przepisach określających tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych. – Oznacza to, że można użyć elektrowstrząsów, gdy zastosowano już kilka schematów leczenia i nie ma innej możliwości terapii – mówi prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Psychiatria: są nowe wyceny świadczeń, ale lekarze i pacjenci czekają na więcej

Realne finansowanie psychiatrii jest jednym z najistotniejszych instrumentów wprowadzania korzystnych zmian w tej dziedzinie medycyny. Taryfa świadczeń ustalona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie spełnia jednak wszystkich pokładanych w niej nadziei - uważa prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.