Committee


Piotr Gałecki

Prof. Piotr Gałecki, MD, PhD, Head of Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, national consultant in the field of psychiatry, psychiatrist, sexologist. Author and co-author of over 250 publications in international and local journals, coauthor of many book items. In clinical, educational and research activity he seeks to achieve knowledge of biological determinants for psychiatric disorders, mainly depression. He is as well the author of publications and book items of so called border of psychiatry and law.


Krzysztof Eichstaedt

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym także Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń.


Maria Beisert

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.


Kinga Bobińska

Kinga Bobińska, MD,PhD, assistant professor and the person in charge of Study of Forenisc Psychiatry Jurisprudence at Department of Adult Psychiatry, medical University of Lodz, psychiatrist, sexologist. Author and co-author of over 50 publications concerning: biological psychiatry, forensic psychiatry, sexology, intellectual disability. Co-author of latest comment to the Law on Mental Health and monograph on intellectual disability.


Daniel Boduszek

Dr Daniel Boduszek is an Associate Professor (Reader) of Criminal Psychology at the University of Huddersfield (United Kingdom) and Professor of Psycho-Criminology (dr hab. prof. nadzw.) at the SWPS University in Poland. He has extensive international experience of working in forensic settings including maximum security prisons for recidivists. His research was funded by European Union, Economic and Social Research Council, and UNICEF, and was published extensively in international peer-reviewed journals. He currently conducts a number of projects on psychopathy assessment in collaboration with Polish Prison Service, Khyber Pakhtunkhwa Department of Corrections (Pakistan), Pennsylvania Department of Corrections (USA), and Irish Prison Service. He is the founder of Journal of Criminal Psychology, Associate Editor of Deviant Behavior, and Editorial Board member of Journal of Criminal Justice. 


Ken Courtenay

Dr. Ken Courtenay, Consultant Psychiatrist in ID, Barnet Enfield Haringey Mental Health NHS Trust, London UK. I trained as a Psychiatrist in London and have worked in services in Ireland and New Zealand since graduating from the University of Dublin. My first clinical practice was in General Practice in the UK. I work as a Consultant Psychiatrist in Intellectual Disability in a community service in North London. My clinical interests include supporting people with MHID in the community through the development of robust community services; neurodevelopmental disorders; and dementia in people with ID. In 2013 I was instrumental in creating the Section MHID in the European Psychiatric Association that was recognised in 2014. I am currently the Secretary of EPA Section MHID. I am an honorary clinical teacher in UCL and I have published on health care for people with ID and dementia in people with ID.


Andrzej Czernikiewicz

Professor Andrzej Czernikiewicz was graduated of the Medical University of Lublin. He headed the Department of Psychiatry, Medical University of Bialystok (2000-2008) and of the Department of Psychiatry at the Medical University of Lublin (2008-2014). He currently works as a professor in the Department of Speech Therapy and Applied Linguistics University Maria Curie-Skłodowska in Lublin.


Andrzej Depko

Neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy, kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika „Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. W Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego „Akademia Zdrowia Seksualnego”.
Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.


Renata Furman

Wieloletni rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, dziennikarz, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Działu Analiz Systemowych Instytutu Ochrony Zdrowia, zastępca redaktora naczelnego "Służby Zdrowia".


Samuel Heinz Arthur Elstner

Head of the “Berliner Behandlungszentrum für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung“ („Berlin Treatment Center for Adults with Intellectual Disabilities and Psychiatric Disorders“). Medical degree at the Medical Faculty of the Friedrich-Alexander-University, Erlangen. Specialist in Psychiatry and Psychotherapy
Specialist in Social Medicine. MBA (Master of Business Administration Health care Management).


Teresa Brygida Gens

Psycholog sądowy, seksuolog, biegły Sądu Okręgowego Warszawskiego. Przez wiele lat była psychologiem więziennym, konsultantką Komendy Stołecznej Policji, pracowała z osobami bezdomnymi. W latach 90-tych zajmowała się orzecznictwem zbrodni, a wcześniej powstało psychologiczne studium przypadku seryjnego mordercy  Mariusza T.  Od 20 lat konsultant mediów. Obecnie prowadzi w Warszawie gabinet interwencji kryzysowych Psychologia i Edukacja.


Józef Gierowski

Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Od 1994 roku profesor w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W latach 1991-1996 kierownik Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum, w latach 2003-2014 kierował Zakładem Psychologii Lekarskiej, a od 2007 Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii. W latach 2011-2016 kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM. Od 2015 roku profesor w Uniwersytecie SWPS Oddział w Katowicach.
W latach 2003-2007 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, w poprzednich 10 latach wiceprzewodniczący.


Tomasz Goździkiewicz

MS MHA. postgraduated in Health Care Management Jagiellonian University Crakov, Higher School of Finance & Management Warsaw, Bialystok Director of Public Psychiatric Hospital Choroszcz since 2009 r.(The biggest psychiatric hospital in Poland) Chairman Psychiatric Hospitality Section of Polish Psychiatric Association , President of Union Employe of Psychiatric Care and Addiction Treatment.Member of Healt Ministers Group for National Plan of Mental Health Care . Ex Chancellor Medical University of Warsaw, and Medical University of Bialystok

 


Anna Gutowska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pedagog specjalny, andragog z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Autorka publikacji naukowych w obszarze andragogiki, andragogiki specjalnej, a także gerontologii społecznej. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz międzynarodowych projektów badawczych i naukowych. Główne zainteresowania naukowe, to między innymi: edukacja nieformalna; dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną; opieka, pomoc, wsparcie w okresie starości; geragogika.


Bartlomiej Helman

Doctor Helman Bartlomiej, graduate of the Medical University of Lodz (2012), resident doctor at the Department of Forensic Psychiatry in Babinski Memorial Hospital in Lodz.


Marc Hermans

After graduating as a doctor in medicine at the Flemish university KULeuven in Leuven (Belgium) Marc Hermans took a supplementary year in occupational medicine and sexology before working as a general practitioner in his home town Mechelen (B) for ten years. He then started his training as a psychiatrist at University Psychiatric Center of Kortenberg (KULeuven) and in the Netherlands (Halsteren). He completed trainings in psychoanalytic psychotherapy, family and systemic therapy and hypnotherapy, had a basic training in group psychotherapy and transactional analysis.


Marek Ignaczak

Psycholog. Wieloletni, certyfikowany specjalista terapii uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współorganizator pracy środowiskowej w zespole „Goplańskiej”.
Członek Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, wieloletni dyżurny Telefonu Zaufania. Szkoleniowiec i superwizor Towarzystwa zaangażowany w organizację pracy polskich telefonów zaufania i pracę z osobami w kryzysie.
Od dziesięciu lat organizator i dyrektor Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, jedynego w Polsce szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży dysponującego warunkami maksymalnego zabezpieczenia.


Sławomir Jakima

Specjalista psychiatra seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Prowadzi terapię osób z zaburzeniami preferencji seksualnej.
Miejsce pracy: Poradnia Seksuologiczna Warszawa. Ul. Dolna 42.
Superwizor ośrodka leczącego przestępców przeciwko wolności seksualnej w Choroszczy.


Michał Kłos

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi obecnie Prezes tego Sądu. Specjalizacja - prawo cywilne. Tytuł naukowy doktor nauk prawnych. Istotniejsze publikacje: Wspólność majątku spadkowego, Warszawa 2003; Rozdział X w Systemie Prawa Prywatnego, Tom 10, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2013; rozdział w Kodeksie postępowania cywilnego, Tom II pod red. A. Marciniaka i K. Piaseckiego, Warszawa 2014.


Józef Kocur

Prof. dr hab. n. med., emerytowany Kierownik Zakładu  Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi i Zakładu Psychopatologi i Psychologii Klinicznej UŁ, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej i Redaktor Naczelny „Psychiatrii i Psychologii Sądowej”, biegły sądowy.


Krzysztof Krysta

Dr n. med., jest adiunktem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003. Wcześniej był ordynatorem oddziału psychiatrycznego dla pacjentów z podwójną diagnozą Centrum Leczenia Uzależnień "Famila" w Gliwicach.  Jest autorem wielu publikacji dotyczących m.in. schizofrenii, uzależnień, zaburzeń psychosomatycznych a także niepełnosprawności intelektualnej. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest współtwórcą i przewodniczącym Sekcji Zaburzeń Psychicznych u Pacjentów Niepełnosprawnych Intelektualnie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Rafał Kubiak

Prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje również w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest Zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.


Stanisław Kubiak

Adwokat zajmujący się prawem karnym i prawem karnym skarbowym. Jest współautorem publikacji dotyczących prawa karnego i karnego skarbowego.


Bogdan Lach

Bogdan Lach, PhD -  Assistant Professor at the SWPS University of Humanities, department in Katowice, retired officer of the Police Force.
An expert psychologist in the area of psychological profiling, specialist in the area of brutal crimes, a police profiler. He is accountable for creating over 400 psychological and criminological profiles relating to homicide, sexual assault, paedophilia and arson. He played a significant part, amongst others, in the cases of Piotr S. - the vampire from Sosnowiec, the case of Mariusz H. - the serial murderer of prostitutes, Leszek R., the serial killer from Katowice, and the case of them serial rapist Tomasz K. M, who had been at large in the area Katowice for some time.


Agnieszka Leszczyńska

Polygraph examiner
Vice - President Polish Association Polygraph Examinations
Member of the British and European Polygraph Association
Doctoral student SWPS University of Social Sciences and Humanities
Professional way
Completed a qualifying course as a Polygraph examiner (Certificate of Maryland Institute of Criminal Justice, accreditation of the American Polygraph Association / APA).
The certificate Advanced and Specialized Training of the Polygraph Profession has been classified by American Polygraph Association.
For fifteen years developing and working as a polygraph examiner in government institutions.
Permissions expert in special services.
Teaching in special forces training centers.


Daniel Lerman

Magister prawa, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, od początku aktywności zawodowej związany z prokuraturą na jej wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, od dziewięciu lat pełniący obowiązki służbowe w jednostkach do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej i Prokuratury Krajowej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji prawniczych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego m.in. w miesięczniku "Prokuratura i Prawo".


Zbigniew Lew-Starowicz

Prof. dr hab. n. med., psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, krajowy konsultatnt w dziedzinie seksuologii. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie. Kierownik Zakładu Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Wydziału Rechabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Seksuologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Autor ponad 500 publikacji z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii.


Sebastian Ładoś

Doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający w sprawach karnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą związków prawa karnego z psychiatrią i psychologią sądową. Autor m.in monografii pt. Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi (wyd. Wolters Kluwer 2013).


Ewa Małachowska

Psycholog Psychoterapeuta Seksuolog Kliniczny Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Leszek Markuszewski

Dyrektor Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Naczelny Lekarz Więziennictwa. Ekspert ds. zdrowia:  organizacja i ochrona zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, medycyna kliniczna. Specjalista  w zakresie chorób wewnętrznych,  kardiologii, diabetologii, medycyny sportowej, rehabilitacji medycznej, organizacji i ochrony zdrowia. Wieloletni  Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów, twórca jedynego w Polsce Centralnego Szpitala Weteranów. Twórca i wieloletni Kierownik pierwszej w Polsce Kliniki Kardiodiabetologii, Kardiologii Interwencyjnej i Rehabilitacji Kardiologicznej USK im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.


Jane McCarthy

Dr Jane McCarthy is a Consultant Psychiatrist in Intellectual Disability with the East London NHS Foundation Trust, working in forensic in-patient services for adults with intellectual disabilities and autism spectrum disorders. Dr. McCarthy acted as Clinical Advisor for Adults with Autism at the Department of Health in England supporting delivery in 2010 of the national strategy for Adults with Autism titled: ‘Fulfilling and Rewarding Lives: The National Strategy for Adults with Autism in England’. 


Justyna Mieszalska

W 2000 roku ukończyła studia na kierunku prawo i administracja, a w 2014 roku została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Od 2003 roku pełni funkcję Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego  w Ministerstwie Zdrowia, jest Przewodniczącą Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających oraz Przewodnicząca Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalny. W latach wcześniejszych pracowała w wielu kancelariach m.in Baker & McKenzie, W. Kubala i Partnerzy Kancelaria Prawna Sp. k.


Paulina Miskiewicz

Paulina Miskiewicz, MD, PhD, graduated Medical Academy in Warsaw, Poland. She also graduated National School of Public Administration in Warsaw and completed Postgraduate Studies on Management of Health Care Institutions at Warsaw School of Economics.
Since 2003 she has been working for World Health Organization, Regional Office for Europe as a Head of the Country Office in Poland. Before that time she worked in Mazowian Sickness Fund as a Manager of Hospital Care Unit and Institute of Food and Nutrition in Warsaw. Dr Miśkiewicz completed numerous courses and underwent trainings on health management, health financing and general management. She is author of numerous articles on public health.


Dariusz Moczulski

 Department of Internal Medicine and Nephrodiabetology Medical University of Lodz.


Ewa Nurzyńska

Deputy Director of Medical Certification Department Social Insurance Institution (ZUS), lawyer, University in Warsaw, Faculty of Law in Białystok, National School of Public Administration - Postgraduate study of European law; in my work I deal with, inter alia, the issues judicial proceedings in matters of social security.


Grzegorz Opielak

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Już w czasie studiów współpracownik Katedry Anatomii Prawidłowej Człowieka, gdzie nadal pracuje jako adiunkt. Specjalizacja z psychiatrii, w latach 2002 – 2003 asystent na oddziale COTUA w Lublinie, od 2003 roku asystent na oddziale psychiatrycznym w Janowie Lubelskim, od 2009 roku ordynator tegoż. W 2014 roku współtworzenie i kierowanie oddziałem psychogeriatrii w Janowie lubelskim. Dodatkowe doświadczenie zawodowe to praca jako konsultant psychiatra w szpitalu ogólnym – SPSK 4 w Lublinie. W 2014 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Autor i współautor ponad 100 pozycji piśmiennictwa w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 3 monografie. Aktywny strzelec sportowy i certyfikowany instruktor strzelectwa.


Agata Orzechowska

She is a Doctor of Medical Sciences, Assistant Professor and a Head of the Clinical Psychology  Laboratory in the Department of Adult Psychiatry at the Medical University of Lodz and a Consultant Clinical Psychologist. She is an author and co-author of many scientific publications in national and international journals and a co-author of several books. In her clinical and scientific work she is interested in psychosomatic diseases as well as the role of a psychologist in medical therapy  and seeks to learn the basis of emotional deficits in mental illnesses. Her clinical and research experience is used in forensic psychology.


Bhathika Perera

Is a Consultant Psychiatrist in Intellectual disability working in Surrey, UK. He also works in a neurodevelopmental service and takes a lead in adult ADHD services for Surrey.


Jerzy Pobocha

Dr n. med. Jerzy Pobocha, specjalista psychiatra od 1972 roku, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, b. Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, autor 66 prac w pismach recenzowanych oraz ponad 200 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor podręcznika Opiniodawstwo sądowo-lekarskie, biegły sądowy od 1970 roku, w 2010 roku wybrany Człowiekiem Roku pisma prawników Im Gremio, inicjator i organizator I. i II. Kongresu Nauk Sądowych.


Robert Pudlo

Robert Pudlo - Pracownik naukowy Katedry Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii województwa śląskiego, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania naukowe obejmują głownie psychiatrię konsultacyjną i psychiatrię sądową.


Katarzyna Skrętowska

Magister stosowanych nauk społecznych, z tytułem specjalisty w zakresie ekspertyzy społeczno-prawnej oraz w zakresie organizacji pozarządowych. Pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta od 2009 r. Ochroną zdrowia psychicznego w Biurze zajmuje się od 2011 r. Od 2013 r. do połowy 2015 r. pełniła funkcję Koordynatora Sekcji Postępowań Wyjaśniających i Kontrolnych w Zespole ds. Zdrowia Psychicznego, a potem Koordynatora Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego. Od lipca 2015 r. jest Naczelnikiem Zespołu Postępowań Wyjaśniających w Wydziale ds. Zdrowia Psychicznego. Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego. Członek Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Łódzkiego. Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w grupach roboczych przy Ministrze Zdrowia, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego.


Anna Sobaczewska

Professor of Constitutional Law and European Researches Chair at the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, barrister.

Author and co-author of publications, among others monographs, chapters, articles and glosses on human rights, freedom of expression, right to privacy, cultural rights, issues of legislation, constitutional accountability and liability, electoral law, legitimacy of public power, courts and judicial power.

Author of many opinions prepared for public administration and public authorities. 


Sławomir Sosnowski

A priest of the Archdiocese of Lodz (since 1984), Doctor of Theology (1993), lecturer in liturgics at the Roman Catholic seminaries in Lodz (diocesan and Franciscan), spiritual father in the community “Foyer de Charité”.  Since 2008 he has been serving as an exorcist.


Anne Styp von Rekowski

Anne Styp von Rekowski, Ph. D., is head of the Neuropsychiatric Consultation-Liasion Division of the Department of Old Age Psychiatry and Neuropsychiatry, Aargau Psychiatric Services, Brugg, Switzerland. The service, which was established in 2014, offers outpatient treatment for adults with neurodevelopmental disorders, especially intellectual disability (ID).


Agata Szulc

Prof. dr hab. Agata Szulc, w latach 2008-2015 kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a od roku 2013 - kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Dariusz Świecki

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz Rzecznik Prasowy tego Sądu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych w pierwszej i w drugiej instancji, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.


Monika Talarowska

Dr hab. n. zdr., specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 2005 roku. Interesuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem poznawczym człowieka zdrowego oraz wpływem chorób psychicznych na procesy poznawcze. Autorka licznych publikacji dotyczących tej problematyki.


Leah Wooster

I am a Forensic Psychiatry registrar, training in North London and have a special interest in intellectual disabilities. I have worked in a secure inpatient  intellectual disability service and a prison liaison service for people with intellectual disabilities.


Evan Yacuab

I am a consultant in community LD in Galway, Ireland. I previously worked in forensic LD in the UK. In Ireland I am also the chair of the LD faculty in the college of psychiatrists. My research interests include forensic ld and service development.


Marlena Zajączkowska

MD, candidate for doctor degree at the Department of Adult Psychiatry Medical University of Lodz. Author and co-author of few publications in international and local journals. Area of scientific interest: biological psychiatry, sexology.


Wojciech Zawalski

Graduated from Medical Faculty of Medical Academy. In 2013 finished the post-graduate education on Management in Health Care at the The School of Banking and Management in Cracow. He is a business practitioner, specialist in gynaecology and obstetrics.
In years 1997-2000 worked as a medical specialist in Dr Madurowicz Hospital in Łodź. From 2010 to 2011 held the position of the head of gynaecology and obstetrics word at the Medical Centre in Pabianice.