Laureaci nagród Aureliusze 2016:

Kategoria: Postać
Profesor Józef Gierowski

Znany wszechstronnie wykształcony człowiek, doktor prawa, doktor habilitowany psychologii, profesor zwyczajny nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1994 roku profesor w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W latach 90-tych przez 5 lat pełnił funkcję Kierownika Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Przez ponad 10 lat kierował Zakładem Psychologii Lekarskiej, a od 2007 Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii. Przez ostatnie pięć lat był Kierownikiem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a od 2015 roku jest profesorem w Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Oddziału w Katowicach. Ponadto przez 4 lata pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, a w poprzednich 10 latach był wiceprzewodniczącym.

Autor i współautor ponad 430 publikacji naukowych, z których zdecydowana większość, dzięki tak wszechstronnemu wykształceniu i zainteresowaniom, ma charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia prawno - psychiatryczno - psychologiczne, co w sposób szczególnie znaczący, jest godne wyjątkowego uznania wybitnych zasług dla zbliżenia do siebie medycyny i prawa.

Kategoria: Publikacja
Redaktor Wiktor Ferfecki

Dziennikarz mediów ogólnopolskich, absolwent stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, który przygodę z dziennikarstwem rozpoczął już na studiach, a od 2005 roku rozwijał swoje umiejętności i talent w dziale krajowym Życia Warszawy, w którym już wówczas zajmował się problemami służby zdrowia, polityką i sprawami społecznymi. Publikował w dziale krajowym Wprost, był także współtwórcą portalu internetowego Tvp.info, gdzie również zajmował się tematyką polityczną i śledczą. Przez lata był stałym współpracownikiem, a od 2013 roku jest już wyłącznie dziennikarzem, działu krajowego Rzeczpospolitej, w której zajmuje się głównie polityką, sejmową legislacją, służbą zdrowia i dziennikarstwem śledczym.

W sposób szczególny i znaczący przyczynił się na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając ich stygmatyzacji oraz wykluczeniu społecznemu poprzez własną pracę oraz twórczość związaną z publikacjami w prasie ogólnopolskiej "Rzecznik walczy z psycholami", gdzie zwraca uwagę na istotny aspekt utrwalania negatywnego obrazu podmiotów leczniczych, poprzez używanie przez media pejoratywnych określeń w odniesieniu do osób chorych psychicznie, co znacząco utrudnia ich readaptację. A także poprzez artykuł "Elektowstrząsy wracają do łask", w którym przywraca istotny i znaczący wizerunek, jako nie tylko skutecznego, ale i bezpiecznego leczenia w przypadku ciężkich depresji czy psychoz.

Kategoria: Prawa Pacjenta
Ogólnopolska kampania społeczna "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję."

Kampania społeczna, która w sposób szczególny odnosi się do coraz powszechniej pojawiającego się problemu społecznego związanego z depresją. Organizatorzy Kampanii zwracają uwagę w sposób medialny na potrzebę przełamania oporu, pokazania szerszej perspektywy i możliwości radzenia sobie z problemem depresji zarówno w odniesieniu do osób chorujących oraz ich rodzin, jak i osób, którym w jakiś sposób to zagadnienie jest bliskie. Celem kampanii jest przełamanie stereotypów, walka ze stygmatyzacją oraz zwrócenie uwagi Polaków na problemy osób chorujących na depresję, których w naszym kraju żyje około półtora miliona.

Nagrodę w imieniu kampanii odebrała Pani Joanna Chatizow

NAGRODA AURELIUSZA

Podczas tegorocznej II edycji Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej odbędzie się uroczyste wręczenie Nagród Aureliusza.

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno - religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.  

Już w starożytności uważano, że osoby z zaburzeniami natury psychicznej były pod wpływem boskich błogosławieństw i dlatego nie podlegały ludzkiemu osądowi. Prawdopodobnie drogą tej tradycji niepoczytalność jako usprawiedliwienie trafiła do systemu prawa rzymskiego, gdzie choroba umysłowa pozbawiała w zupełności daną jednostkę zdolności do czynności prawnych i uwalniała ją od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Prowadziło to konkretnie do uznania potrzeby, a wręcz konieczności szczególnego, odmiennego traktowania przez prawo osób chorych psychicznie, dopuszczających się z tego powodu łamania obowiązujących reguł, zasad czy norm współżycia społecznego.

Nagroda Aureliusza odwołuje się do zasady wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa "satis furore ipso punitur". W jej myśl nieszczęście losu szalonego sprawia, że nie można go winić, gdyż wystarczająco ukarało go już własne szaleństwo. Zatem wyróżnienie to jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a także wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicznie oraz ich jakość życia w Polsce.

 

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Termin zgłaszania kandydatów do poszczególnych nagród mija 05.04.2016r.

Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu. Prosimy zgłaszać kandydatów wysyłając:

  • sylwetkę kandydatki/ta – maximum 1 strona maszynopisu A4
  • uzasadnienie przyznania nagrody – maximum 1 strona maszynopisu A4
  • proszę zgłaszać nominacje na adres email:nagroda.aureliusza@umed.lodz.pl

Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

1. Postać

Dla osoby / organizacji szczególnie zaangażowanej w zbliżenie do siebie medycyny i prawa.

2. Publikacja

Najbardziej znacząca publikacja z zakresu psychiatrii sądowej. Pozycja książkowa lub publikacja w czasopiśmie naukowym o szczególnie dużym znaczeniu dla tematyki psychiatrii sądowej. Także artykuł, materiał prasowy, medialny o dużej wartości edukacyjnej, informacyjnej czy popularno-naukowej.

3. Prawa pacjenta

Dla osoby / organizacji działającej na rzecz praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

 

KAPITUŁA KONKURSU

 

Krzysztof Eichstaedt -doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science & Technology, autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym także Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń.

 

Piotr Gałecki - profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, autor licznych publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych, w tym z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii

 

Ks. Arkadiusz Nowak - Katolicki prezbiter, kamilianin, od 2007 roku Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Posługujących Chorym. Zaangażowany w szczególności w działania na rzecz osób zakażonych wirusem HIV. Prezes i założyciel fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Był doradcą Ministra Zdrowia ds. AIDS i narkomanii.

 

Józef Kocur - prof. dr hab. med., specjalista psychiatra, emerytowany Kierownik Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Zakładu Psychopatologi i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej i Redaktor Naczelny "Psychiatrii i Psychologii Sądowej", biegły sądowy.

 

Zbigniew Lew-Starowicz- prof. dr hab. med., psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, krajowy konsultant w dziedzinie seksuologii, kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie, kierownik Zakładu Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Wydziału Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, autor ponad 500 publikacji z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii.

 

Andrzej Zoll Prawnik, sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej oraz były rzecznik praw obywatelskich, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego. Opublikował ponad 150 prac naukowych, głównie z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa. Należy do współautorów polskiego kodeksu karnego z 1997. Członek Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU.

 


Biuro Organizacyjne:

Kimze Sp z o.o.
ul. Hubala Dobrzańskiego 123,
05-082 Latchorzew,
kongresy@kimze.pl