Program

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016

11:00 - 11:05

Rozpoczęcie konferencji

Piotr Gałecki Krzysztof Eichstaedt

11:05 - 11:15

Indywidualne wystąpienia

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prezydent Miasta Łodzi Paulina Miśkiewicz - Dyrektor Biura WHO w Polsce Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Justyna Mieszalska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia

11:15 - 11:35

Wykład inauguracyjny

Dariusz Świecki

11:35 - 11:45

Przerwa kawowa

SESJA I

11:45 - 12:4511:45 - 12:05

Przewodniczący sesji: Józef Gierowski, Piotr Gałecki i Kinga Bobińska

Przyszłość psychiatrii sądowej – optymalny kierunek rozwoju

Józef Gierowski

12:05 - 12:25

Środek zabezpieczający w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym - wątpliwości związane z orzekaniem i wykonaniem

Krzysztof Eichstaedt

12:25 - 12:45

Obserwacja sądowo - psychiatryczna czy wielokrotne badanie ambulatoryjne

Piotr Gałecki
12:45 - 12:55

Dyskusja

12:55 - 13:10

Przerwa kawowa

SESJA II

13:10 - 14:1013:10 - 13:30

Przewodniczący sesji: Krzysztof Eichstaedt, Michał Kłos

Lekarz psychiatra jako biegły sądowy w postępowaniu cywilnym

Michał Kłos

13:30 - 13:50

Prywatna opinia psychiatryczna – oczekiwania adwokata wobec psychiatry

Stanisław Kubiak

13:50 - 14:10

Problematyka opiniowania w przedmiocie stanu psychicznego podejrzanych z punktu widzenia pragmatyki prokuratora

Daniel Lerman
14:10 - 14:20

Dyskusja

14:20 - 15:00

Lunch

SESJA III15:00 - 15:20

Przewodniczący sesji: Józef Kocur i Ewa Nurzyńska

Orzecznictwo ZUS w psychiatrii

Ewa Nurzyńska

15:20 - 15:40

Wady oświadczenia woli w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

Józef Kocur

15:40 - 16:00

Norma a normalność

Magdalena Środa

16:00 - 16:20

Kto zaopiekuje się pacjentem lepiej: psychiatra czy policjant? O zaletach systematycznego leczenia LAI

Bartosz Łoza

16:20 - 16:30

Dyskusja

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

SEMINARIA

16:45 - 17:30

Prawnicy w filmie

Andrzej Czernikiewicz

Wskazówki dla przyszłych badań i ewaluacji psychopatów

Daniel Boduszek

Poligraf jako narzędzie kontroli zachowań parafilnych

Agnieszka Leszczyńska

Kazus Trynkiewicza

Teresa Gens
17:30 - 18:30

Debata Ekspertów - Prowadząca Renata Furman

18:30

Rozdanie Nagród Aureliusza

19:00

Zakończenie I dnia Kongresu

20:00 - 21:00

Kolacja

21:00

Impreza Towarzysząca

Sobota, 16 kwietnia 2016

SEMINARIA

09:00 - 9:30

09:00 - 09:30

Tajemnica medyczna

Rafał Kubiak

09:00 - 09:30

Problemy w leczeniu przestępców przeciwko wolności seksualnej cz. I

Sławomir Jakima Ewa Małachowska

09:00 - 09:30

Egzorcyzmy a psychiatria i prawo

 

Sławomir Sosnowski

SEMINARIA

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

Problemy oddziałów detencyjnych

Jerzy Pobocha Tomasz Goździkiewicz Marek Ignaczak

09:30 - 10:00

Problemy w leczeniu przestępców przeciwko wolności seksualnej cz. II

Sławomir Jakima Ewa Małachowska

09:30 - 10:00

Stan detencji w Polsce

Ryszard Wardeński
10:00 - 10:10

Przerwa kawowa

SESJA I

10:10 - 11:3510:10 - 10:40

Przewodniczący sesji: Anna Młynarska – Sobaczewska i Jane McCarthy

Forensic aspects of Adults with Autism Spectrum Disorders

Jane McCarthy

10:40 - 11:10

Psychiatry in Germany: The Relation between General and Forensic Psychiatry

Samuel Elstner

11:10 - 11:20

Dyskusja

11:20 - 11:35

Przerwa kawowa

SESJA II

11:35 - 12:3511:35 - 11:55

Przewodniczący sesji: Bogdan Lach i Leszek Markuszewski

Problemy psychiatrii więziennej

Leszek Markuszewski

11:55 - 12:15

Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle opiniodawstwa psychologicznego

Bogdan Lach

12:15 - 12:35

Anna Młynarska – Sobaczewska

SESJA II (EPA)

11:35 - 12:3511:35 - 11:55

Przewodniczący sesji: Anne von Rekowski, Kinga Bobińska

Legal and jurisprudence in people with intellectual disability in the Polish legislation

Kinga Bobińska

11:55 - 12:15

Prisoners with Intellectual Disabilities in the UK: What services are available to them?

Leah Wooster

12:15 - 12:35

Psychological Interventions in Intellectual Disability

 

Anne Styp von Rekowski

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

SESJA III

13:00 - 14:1013:00 - 13:20

Przewodniczący sesji: Zbigniew Izdebski, Zbigniew Lew-Starowicz

Norma w seksuologii

Zbigniew Izdebski

13:20 - 13:40

Czy każdy gwałt to gwałt?

Andrzej Depko

13:40 - 14:00

Nowe standardy leczenia przestępstw przeciwko wolności seksualnej

Zbigniew Lew-Starowicz

14:00 - 14:10

Dyskusja

14:10 - 14:50

Lunch

SESJA III (EPA)

13:00 - 14:1013:00 - 13:20

Przewodniczący sesji: Samuel Elstner, Anna Gutowska

Drug Therapy in ID

Marco Bertelli

13:20 - 13:40

Diagnostic tools in MHID

Samuel Elstner

13:40 - 14:00

Assessment of Mental Disorders in ID

Bhathika Perera

SESJA IV

14:50 - 16:0014:50 - 15:10

Przewodniczący sesji: Maria Beisert i Wojciech Służewski

Encefalopatia pre- i post-natalna w kontekście niepożądanych odczynów poszczepiennych - istotny problem opiniowania w pediatrii

Wojciech Służewski

15:10 - 15:30

Terapia rodziny kazirodczej

Maria Beisert

15:30 - 15:50

Przymus bezpośredni - propozycje zmian prawnych

Robert Pudlo

15:50 - 16:00

Dyskusja

 

SESJA IV (EPA)

14:50 - 16:0014:50 - 15:10

Przewodniczący sesji: Marc Hermans, Krzysztof Krysta

Adulthood in intellectual disability

Anna Gutowska

15:10 - 15:30

Developing Community ID Services

Evan Yacob

15:30 - 15:50

Development of vocational training systems for patients with intellectual disability in Poland

Krzysztof Krysta

15:50 - 16:00

A paneuropean certifacte in „Mental Health in Intellectual Disabilities“

Marc Hermans

SESJA V

16:00 - 16:5016:00 - 16:20

Przewodniczący sesji: Agata Szulc i Dariusz Moczulski

Uszkodzenia OUN a orzecznictwo

Agata Szulc

16:20 - 16:40

Pozwolenie na broń palną – aspekty medyczne

Grzegorz Opielak

16:40 - 16:50

Pacjent z urojeniami na oddziale niepsychiatrycznym – konsekwencje

Dariusz Moczulski

16:40 - 16:50

DYSKUSJA

SESJA V (EPA)

16:00 - 16:5016:00 - 16:20

Przewodniczący sesji: Samuel Elstner, Jane McCarthy, K. Courtenay

ID – ICD 11 perspectives, DSM5 achievements

Dan Georgescu

16:20 - 16:40

EPA Section MHID Update on Activities

Ken Courtenay

16:40 - 16:50

EPA Section MHID Business Meeting

 

17:00

Zakończenie